Túi đựng điện thoại túi đeo hông nam thông dụng đeo eo kiểu ngang dọc vỏ điện thoại thắt lưng buộc dây đeo thắt lưng đeo chéo thắt lưng 1
Túi đựng điện thoại túi đeo hông nam thông dụng đeo eo kiểu ngang dọc vỏ điện thoại thắt lưng buộc dây đeo thắt lưng đeo chéo thắt lưng 1
Túi đựng điện thoại túi đeo hông nam thông dụng đeo eo kiểu ngang dọc vỏ điện thoại thắt lưng buộc dây đeo thắt lưng đeo chéo thắt lưng 2
Túi đựng điện thoại túi đeo hông nam thông dụng đeo eo kiểu ngang dọc vỏ điện thoại thắt lưng buộc dây đeo thắt lưng đeo chéo thắt lưng 3
Túi đựng điện thoại túi đeo hông nam thông dụng đeo eo kiểu ngang dọc vỏ điện thoại thắt lưng buộc dây đeo thắt lưng đeo chéo thắt lưng 4
Túi đựng điện thoại túi đeo hông nam thông dụng đeo eo kiểu ngang dọc vỏ điện thoại thắt lưng buộc dây đeo thắt lưng đeo chéo thắt lưng 5

Túi đựng điện thoại túi đeo hông nam thông dụng đeo eo kiểu ngang dọc vỏ điện thoại thắt lưng buộc dây đeo thắt lưng đeo chéo thắt lưng

Mô tả ngắn: Thương hiệu: No Brand, SKU: 1637723052_VNAMZ-7172978064, Xếp được: Không, Họa tiết: PU,Một Màu, Style: Thông dụng,Túi Đeo Bụng, Áp dụng: Thông dụng, Kích Cỡ: Nhỏ, Màu sắc: Thương hiệu mới, Kiểu Dáng Tròng Kính: Dáng đứng (dáng dọc) hình vuông, Bảo Hành: Không bảo hành
Khuyến mãi 89% Tiết kiệm ngay 470.000 ₫
Giá bán tại Lazada: 61.000 ₫ 531.000 ₫
So sánh giá bán tại:
  • Logo Tiki
  • Logo Sendo
  • Logo Shopee
  • Logo ĐMX

Thông số sản phẩm

Thương hiệu No Brand
SKU 1637723052_VNAMZ-7172978064
Xếp được Không
Họa tiết PU,Một Màu
Style Thông dụng,Túi Đeo Bụng
Áp dụng Thông dụng
Kích Cỡ Nhỏ
Màu sắc Thương hiệu mới
Kiểu Dáng Tròng Kính Dáng đứng (dáng dọc) hình vuông
Bảo Hành Không bảo hành

Thông tin sản phẩm

túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 1túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 2túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 3túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 4túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 5túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 6túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 7túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 8túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 9túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 10túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 11túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 12túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 13túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 14túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 15túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 16túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 17túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 18túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 19túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 20túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 21túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 22túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 23túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 24túi đựng điện thoại túi đeo hông nam kiểu ngang dọc buộc eo thông dụng nam mặc thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng thắt lưng đeo chéo thắt eo thắt lưng điện thoại 25